Oppdatering av prosjektet

Viktige milepæler


April 2012 På et Lumla komité styremøte ble det besluttet å starte byggingen i september 2012. I utgangspunktet hadde vi håpet at byggingen kunne begynne i mai 2012. Men i så tilfelle måtte vi ha stoppet i juni, juli og august på grunn av den voldsomme regntiden. Den beste måneden å starte byggingen er september fordi da kan vi bygge kontinuerlig til slutten av desember. Vi må kanskje ta en pause I byggearbeidet i januar og februar hvis det blir veldig kaldt, men vil fortsette arbeidet igjen i mars.


14 desember 2011– Godkjenning for byggingen ble gitt av regjeringen i Arunachal Pradesh.


15 november 2011– Formell overføring av tomten til Lumla Bodong Tashi Choeling Charitable Organisation.


16 juni 2011– Registrering av Lumla Bodong Tashi Choeling Charitable Organisation i registeret Societies – Govt. Arunachal Pradesh. Sertifikatet er gyldig fra 16. juni 2011 til 15. juni 2014 bare underlagt påfølgende fornyelse.


April 2011– En ny tomt ble donert av Shri Maling Gombu og Shri Phurpa Tashiof I Tabrang landsbyen (foreldrene til en gutt som hadde vært kritisk syk, og som ble brakt fra Lumla av Pema Dorjee til et sykehus i Delhi for behandling). – Deretter ble nye arkitektoniske planer utarbeidet sammen med et nytt budsjett ved Lobsang Tharchin Civil Engineer / utarbeidet av Er.Lothar B.Tech.Civil.


 

Photo not found