Projects > Oppdatering av prosjektet > Oppdatering av prosjektet

Oppdatering av prosjektet

Viktige milepæler


April 2012 - På et Lumla komité styremøte ble det besluttet å starte byggingen i september 2012. I utgangspunktet hadde vi håpet at byggingen kunne begynne i mai 2012. Men i så tilfelle måtte vi ha stoppet i juni, juli og august på grunn av den voldsomme regntiden. Den beste måneden å starte byggingen er september fordi da kan vi bygge kontinuerlig til slutten av desember. Vi må kanskje ta en pause I byggearbeidet i januar og februar hvis det blir veldig kaldt, men vil fortsette arbeidet igjen i mars.


14 desember 2011- Godkjenning for byggingen ble gitt av regjeringen i Arunachal Pradesh.


15 november 2011- Formell overføring av tomten til Lumla Bodong Tashi Choeling Charitable Organisation.


16 juni 2011- Registrering av Lumla Bodong Tashi Choeling Charitable Organisation i registeret Societies – Govt. Arunachal Pradesh. Sertifikatet er gyldig fra 16. juni 2011 til 15. juni 2014 bare underlagt påfølgende fornyelse.


April 2011- En ny tomt ble donert av Shri Maling Gombu og Shri Phurpa Tashiof I Tabrang landsbyen (foreldrene til en gutt som hadde vært kritisk syk, og som ble brakt fra Lumla av Pema Dorjee til et sykehus i Delhi for behandling). – Deretter ble nye arkitektoniske planer utarbeidet sammen med et nytt budsjett ved Lobsang Tharchin Civil Engineer / utarbeidet av Er.Lothar B.Tech.Civil.