Nonnekloster/pikeskole i Lumla, Arunachal Pradesh, India

Den tibetanske Lama, Geshe Pema Dorjee styrer et prosjekt for å bygge en skole for fattige og foreldreløse jenter i Lumla i Arunachal Pradesh, en isolert region i Himalaya område i nordøst-India, på grensen til Bhutan og Kina (Tibet).


På grunn av at området er veldig avsidesliggende og utilgjengelig, med ekstrem fattigdom, får barn sjelden noen utdannelse. Eldre barn arbeider i landbruket sammen med sine foreldre, mens yngre jenter forblir hjemme i isolasjon, med ansvar for husarbeidet og pass av yngre søsken. Mange av jentene mister synet eller blir svaksynte pga at de lager mat i hus uten piper. Ofte gifter disse jentene seg i svært ung alder og får mange barn. Mangel på helseopplysning, dårlig hygiene og grunnleggende fasiliteter fører ofte til en tidlig død for de unge mødrene, slik at mange barn blir foreldreløse og må klare seg selv. Et resultat av dette er at mange unge jenter blir misbrukt og tvunget til prostitusjon i de større byene.


På mange av sine reiser til Lumlas omkringliggende landsbyer, hvor Geshe Pema Dorjee studerte den buddhistiske Bodongtradisjonenen, ble han oppmerksom på et akutte behov for hjelp til mennesker som led under ekstrem fattigdom.


Han tok ansvaret for å organisere, lede og skaffe midler til en rekke humanitære og veldedige prosjekter i Nepal og nord-India, hvorav pikeskolen / nonneklosteret i Lumla.


Siri Weirum er prosjektets hoved koordinator og innsamler. Hun jobbet tidligere for Røde Kors, men arbeider nå på frivillig basis i India og Nepal sammen med Geshe Pema Dorjee. Siri beskriver det fundamentale ved prosjektet slik:


“Vårt mål er å skape muligheter for kvinner ved å gi moderne utdanning i Lumlaområdet. Studentene på skolen / nonneklosteret bør føle en sterk forpliktelse til å hjelpe sitt lokalsamfunn. Etter 10 års utdanning, har jentene flere reelle valg, de kan enten reise tilbake til sine lokalsamfunn som inspirasjon, fortsette utdannelsen eller støtte den buddhistiske tro. Målet er at jentene skal bli ressurssterke kvinner i sitt eget lokalsamfunn; som lærere, sosialarbeidere, helsearbeidere eller mentorer. Ved å bli undervist i buddhismens Bodongtradisjon, som tradisjonelt ble praktisert i området, vil disse jentene bidra til å revitalisere deres religiøse og kulturelle arv. “


Mål og strategi for prosjektet:

  • – Bygging av en ny skole / nonnekloster og utdanne 80-90 unge jenter (i alderen 8 – 14 år) med fattig bakgrunn og usikker fremtid.
  • – Gi et godt og trygt miljø for jentene, med vekt på kjærlighet og empati.
  • – Formidle det beste av en moderne utdannelse parallelt med nær forståelse av deres buddhistiske kultur og filosofiske arv i samsvar med Bodongtradisjonen.
  • – Bistå studentene til å bli selvhjulpne og deltaktige medlemmer av deres samfunn og verden for øvrig.

Viktigste pedagogiske mål:

  • Språkstudier i tibetansk, engelsk og hindi.
  • Litteratur og leseforståelse.
  • Matematikk, samfunnsfag og naturfag.
  • Helse, hygiene og miljøbevissthet.
  • Buddhistisk filosofi; bønn, ritualer og meditasjon i henhold til Bodongtradisjonen.
  • Dataferdigheter.

Photo not found