Ofte stilte spørsmål

Hvorfor bestemte medlemmene av Lumla Nunnery seg for å starte byggingen før det totale finansieringsmålet er nådd?


Den viktigste grunnen til å starte bygging av klasserom nå, er at det er mange jenter som trenger utdanning. Ved å starte opp de aller første fasiliteter, vil vi ha muligheten til å tilby ihvertfall noen av jentene undervisning mens de fortsatt er unge. – I løpet av de siste årene har vi fått mange donasjoner til dette prosjektet. Geshe Pema Dorjee og Tara Bodong følte at tiden var inne til å starte prosjektet og vise våre givere, og enda viktigere, innbyggerne i Lumla at Nunnery skole snart er en realitet. Ved å se bilder av hvordan konstruksjonen går fremover og hvordan pengene blir brukt vil det være mye lettere å forstå viktigheten av prosjektet og forhåpentligvis inspirere flere folk til å gi sin støtte.


Når vil byggingen begynne?


Byggingen starter i september 2012 etter regntiden, og vil fortsette fram til desember. I januar og februar er det vanligvis altfor kaldt til å bygge slik at det blir en pause frem til mars.


Når forventes bygget ferdig?


I Asia og særlig i Lumla, er det vanskelig å gi et eksakt tidspunkt for når bygget vil bli ferdig. Det er mange faktorer vi ikke har kontroll over slik som værforhold, logistikk, tilgjengelighet av materialer etc. Dessuten er effektiviten her mye mindre enn i vestlige land. Sammen med våre europeiske og indiske eksperter arbeider vi tett med det lokale byggelaget og vil gi regelmessige oppdateringer på prosjektet. Følg med på vår hjemmeside og registrer deg på vårt nyhetsbrev for regelmessige oppdateringer.


Hvordan kontrollerer vi byggeprosessen?


Åpenhet, ansvarlighet og ærlighet er grunnsteinen i hvert prosjekt gjennomført av Tara Bodong og Pema Dorjee. I den forbindelse, lover vi å opprettholde profesjonelle kontoer og etablere kontrollmekanismer for å sikre kvaliteten på konstruksjon og transparent innkjøpsprosedyre. I tillegg vil våre givere få en fremdriftsrapport regelmessig. For å holde budsjettet så lavt som mulig og få mest mulig ut av pengene, vil Lumla Bodong Tashi Choeling Charitable komite ta fullt ansvar for byggingen av Lumla Nunnery School. Vi vil starte med å ansette tre arbeidere i byggeperioden som vil jobbe under tilsyn av komiteen med veiledning fra arkitekt og lokale eksperter. Videre vil vi ansette en fulltids byggeleder med erfaring i å bygge slike bygninger som den vi planlegger. Han skal holde tilsyn med materialene og kontrollere at bygningen blir oppført nøyaktig etter tegningene. Det vil også bli ansatt en oppsynsmann med ansvar for alt utstyr og materialer, slik som murstein, stein etc. (slik at ikke tyveri vil forekomme), og som skal holde byggeplassen ryddig. Han vil også åpne og stenge byggeplassen hver dag. Tilslutt vil vi ansette en revisor på deltid for å føre detaljerte og oversiktlige kontoer.


Hvor involvert vil arkitekten være under byggeperioden? Når vi er i ferd med å starte byggingen vil arkitekten som tegnet skolen informere komitémedlemmene, byggelederen og de lokale ekspertene. De lokale eksperter vil være tilgjengelige under hele konstruksjonsprosessen for å veilede og gi faglige råd til bygningsarbeiderne.


Har det vært noen inflasjon siden utarbeidelsen av budsjettet?


S.no. Materials Present   price (Rs) Previous   price (Rs)
1 Cement Birla Gold

560

500

2 Cement (local) cheap

520

            460

3 Sand (cheap)

2600

            2000

4 Sand (river)

8000

7500

5 Rod

per   Kg  56

per   Kg  50

6 Stone chips

per   bag  30

per   bag  25

7 Stone

per   truck  3500

per   truck  3000

8 Planks and other wood

per   truck  260000

per   truck  210000


Prisene på materialer har steget betraktelig; 10-30%, avhengig av materialet. Imidlertid er våre fond holdt i Euro. Valutakursen for indiske rupi /Euro (INR/EUR) har steget fra 63,94 INR/EUR (8. august 2011, dato for det opprinnelige budsjettet) til 69,83 INR/EUR (30. mai 2012), en økning på 9,2%, som kompenserer litt til kostnadsveksten.


Finnes det en detaljert oversikt over materialene som behøves?


Dette spørsmålet er vanskelig å svare på i en så avsides og ustabil region som Lumla. Det er mange faktorer som er utenfor vår kontroll og effektiviteten er ikke som i andre land. Hvis du ser på arkitektens tegning vil du få en viss idé, men har du mer spesifikke spørsmål, kan du kontakte oss og vi vil prøve å svare dem.


Har budsjettet et krisefond for å tillate kostnadsoverskridelser?


Det er ikke noe krisefond i budsjettet.


Vil skolen være forsikret under byggeperioden?


I India er forsikringssystemet generelt upålitelig. Når det gjelder bygninger, og spesielt i Lumla, finnes det ikke tilgjengelig forsikring.


Hva med risiko for jordskjelv?


Arkitekten har forsikret oss at grunnmuren, bjelker og søyler er laget for å tåle et jordskjelv i Arunachal Pradesh regionen. Materialene som skal brukes er av høy kvalitet og vil bli grundig testet og sjekket, men det finnes ingen garantier. Vi vil bygge på samme måten som andre nye, solide bygninger i området.


Sanitæranlegg og varmeanlegg?


Sanitæranlegg, avløp og elektriske ledninger er inkludert i budsjettet, men ikke varmeanlegg. Vi har diskutert dette spørsmålet nøye og besluttet at det vil være best å ikke ha varmeanlegg. Dette blir mer i samsvar med de levekårene jentene kommer i fra, hvor de engang ikke har elektrisitet hjemme. Hvis vi skjemmer bort jentene med for høy levestandard, vil de kanskje ikke vende hjem til landsbyene sine etterpå.


Vil vi få regelmessige statusrapporter?


Kontakt oss for eventuelle spørsmål knyttet til byggingen av skolen.


Når nonneklosteret / pikeskolen er ferdig, hvor stor andel vil være etableringskostnader og driftskostnader?


Etableringskostnader: Disse vil i første omgang dekke kostnadene for møbler til sovesalene, et fullt utstyrt kjøkken, en spisesal og et bibliotek. Vi har ennå ikke beregnet dette beløpet, fordi vi først fokuserer på byggefasen. Driftskostnader: Hele driftsbudsjettet skal dekkes og administreres av vår sponsorplan som innebærer månedlige donasjoner fra enkeltpersoner. Disse pengene er forventet å dekke alle løpende utgifter. Nedenfor er et grovt anslag om hvordan budsjettet vil bli delt opp i konkrete utgiftsposter. Månedlig sponsorinntekter vil bli fordelt slik: (A) Kjøkken – mat, brensel, en kokk og andre kjøkkenutgifter. (B) Utdanning – lærere, lærebøker, notatbøker, penner, blyanter, læremidler, materialer, kritt, spill etc. (C) Administrasjon – kontorpersonale, elektrisitet, vann, skrivesaker, telefon, datamaskin, internett etc. (D) Helse – årlig helsesjekk, medisiner, sykepleier, legerbesøk etc. (E) Klær – klær, sko, sengetøy, håndklær, toalettsaker. (F) Diverse midler til ekstrautgifter. Utgifter fra (A) til (F) inkluderes i det månedlige sponsorbeløpet. Det årlige driftsbudsjettet vil bli beregnet etter en vurdering av de faktiske utgiftene. Det første året vil tallene være litt uvisse, men etter det andre og tredje året vil vi kunne lage en mer nøyaktig kalkyle.


Hva vil bli undervist?


Vi vil gi jentene en grundig buddhistisk undervisning kombinert med en moderne utdanning. Vi vil ikke følge det eksakte indiske pensum, istedet vi de få samme utdannelse som munkene på vårt kloster i Nepal får.

Photo not found